Släkten MacKeij i Gästrikland - En utdöd släktgren

Under förra delen av 1600-talet inflyttade från Skottland Rudolph Mackeij och bosatte sig i Gästrikland. Troligen tillhörde han de specialister på gruvhantering som Gustav II Adolf inkallade till Sverige för att grundlägga den svenska gruvdriften och järnhanteringen.

Rudolphs son Isac är omnämnd i en beskrivning rörande Torsåkers bruks historia: "Kratte masugn, en betydande hytta i Torsåker, byggdes 1672 av Isak Mackeij jämte tre bergsmän. Dessa senare tog Mackeij med sig för att, även han liksom bergsmännen undgå tiondeskatten vilket också lyckades." Det fanns skattesmitare redan då. "Hyttan, som huvudsakligen arbetade för Hammarby bruk stod vid den uppdämda Krattdammens norra ände överst i det ståtliga 25-meters fallet. Vattentillgången var tillräcklig och hyttan kördes hårt och ihållande varigenom den överansträngdes och ideligen måste byggas om. ---"Hyttans sista verksamhetsår var 1881 och den revs 1884."

Enligt en uppgift arrenderades Hargs och Gammelstilla bruk av Isak dä. Senare inköpte han bruken. Efter Isaks dy död 1705 inlöstes bruken enligt samma uppgift av hans dotter Anna Christina, gift med brukspatron Johan Uhr.

Denna släkt Mackeij är numera utdöd. Släktskapen med den svenska släkten Key är knappast sannolik.