Kära släktingar

Umeå 2001-11-16

Jag förmodar att Ni känner till att mina syskon och jag sedan länge bokfört släkten Keys "öden och äventyr". Vår pappa Viggo grundlade det arbete som vi fortsatt. Det består dels i att samla uppgifter om födelsedata, giftermål, dödsdata osv. Men detta är ett arbete som kräver kontroll. Riktigt och fullständigt blir det, som ni förstår, aldrig. Viggo hade därutöver mycket att berätta om släkten. Släkten är intressant och många intressanta Key-ar har det funnits under årens lopp. Vi har efter Viggo Key försökt samla hans uppgifter och byggt på släktens Keys historia. För att göra denna information tillgänglig för hela släkten har nu Wilhelm sammanställt detta på en webb som vi nu känner oss beredda att visa upp. Men arbetet är ingalunda slutfört utan bör av dem som är intresserade fortlöpande kompletteras.

Webben där arbetet finns åskådliggjort har adressen:


http://www.slaktenkey.nu

(eller på alternativen http://slaktenkey.nu, http://www.släktenkey.nu, http://släktenkey.nu)

Om Du blir intresserad sedan du besökt webben och tagit del av innehållet vore det mycket värdefullt om Du kunde hjälpa till med att granska informationen, rätta felaktigheter och komplettera med intressanta uppgifter t ex uppdaterade sysselsättningar, bostadsadresser gärna med telefonnummer, e-mailadresser. Finns fotografier på släktingar eller andra intressanta motiv tar vi gärna emot dessa. Rent praktiskt går det till så att Du sänder Dina rättelser och förslag till Wilhelm. Förslagen kan skickas per vanligt brev eller via e-mail. Aktuella adresser finns på webben.

Wilhelm har fortlöpande ansvar för vad som står och efterhand tillkommer i arbetet.
Är han tveksam är jag tillsvidare beredd att ge mitt förslag i frågan och dela ansvaret. Det bör nog vara så att någon hjälper honom om en kvistig fråga uppkommer. Jag hoppas att ni går igenom materialet och återkommer med synpunkter. Sprid gärna adressen till alla som kan vara intresserade.

Hälsningar

Johan Key
Kungsgatan 46 B
903 26 Umeå