Viggo och Viva Keys barn

Denna text är skriven av Johan ("Putte") Key, Viggo och Viva Keys andra son. Berättelsen innefattar tiden i Linköping till den tid då syskonen Key i tur och ordning bröt upp från syskonskaran i Norrahammar och bildade familjerna som beskrivs i denna släktkrönika.

Johan berättar:

"Det är inte någon lätt uppgift då det gäller att beskriva familjen från tiden för 80 år sedan. Jag vill försöka beskriva den ur min synvinkel och främst ge några miljöintryck från vår uppväxt även om de är 80 år gamla (2002).

"Jag växte upp i Linköping och levde där tills jag blev 6 eller 7år dvs 1922. Har jag då några minnesbilder kan man fråga sig?"

"Jag har minnet av en mjuk och fin mamma som alltid var glad. Jag minns inga hårda ord vare sig från Papp eller Mam. På kvällarna läste Mam sagor. Särskilt minns jag "Sniggel Snuggel" som jag faktiskt har kvar. Vi hade naturligtvis(!) barnsköterska, vi blev ju sju syskon. Barnsköterskan minns jag mest från Sandvik där mina äldre syskon och barnsköterskan finns fotograferade. Jag kan inte minnas men förstår av vad jag hört av mina syskon att vi växte upp i ett mycket lyckligt hem".

"De förkortade förnamnen var, liksom tilltalsnamnen Papp och Mam, de naturliga Ann, Stin, Mac, Ull, Johan (Putte), Jojje och Ivar".

"Jag har inga minnen från Mam's bortgång. Om Papp minns jag inte heller så mycket. Han promenerade iväg på morgonen i uniform det minns jag. Jag skulle hålla ordning på mina saker och han var mycket noga med att jag hälsade ordentligt. Mac skriver att Mam "inte lämnat så många minnesbilder kvar" och jag måste nog säga detsamma och detta gäller även om mina syskon från tiden i Linköping".

"Ekonomiska bekymmer hopade sig för Papp det har jag förstått".

"Och sedan när Ivar föddes 7 maj 1920 rycktes Mam bort i barnsängsfeber 14 dagar senare".

"Papp försökte nu, bl a stödd av Faster Kerstin hålla familjen samlad i Linköping men det gick inte. Papp orkade inte med detta. Vår morfar, brukspatronen, hade resurserna och kunde med hjälp av familjen Hedenblad ordna bostäder och hushåll i Norrahammar".

"Och därmed lämnar jag Linköping".

"Nu tillbyggdes den Hedenbladska villan Rosengård och blev i praktiken familjen Key's nya hem".Märta och Eric Hedenblads hem Rosengård som blev barnen Keys hem efter Vivas död. Hitre delen tillbyggdes i samband därmed

"Man kan ju försöka förstå vad detta innebar. Moster Märta och morbror Eric åtog sig ansvaret för oss, barnen Key. Allan och Marianne, barnen Hedenblad, utökades med sju Key'ar. Jag har endast trevliga minnen fån dessa år".

"Vi är mycken tack skyldiga både moster Märta och morbror Eric och vår morfar och mormor, Spånberg".

"Jag minns att jag ett par år gick i skolan både i Norrahammar och i Jönköping. Men sedan planerades att vi pojkar skulle gå i skola i Lundsberg. Mac började och sedan blev det vi andra i tur och ordning. Allan och jag, George, Ivar och sedan även Lennart Follin. Jag vet att vi alla, kusiner, trivdes mycket bra på Lundsberg och har all anledning att tacka vår morfar för det. Denna skolgång på Lundsberg betydde mycket för mig personligen och jag vet att det gällde bröder och kusiner också.

Lundsberg

"Vi var också i fint sällskap med prinsarna Gustav adolf, SIgvard, Bertil och Carl-Johan. Själv fick jag några klasskamrater som jag, visserligen sporadiskt men dock, håller kontakt med".

"På jularna kom vi hem till Norrahammar och firade jul och nyår hos Hedenblads och morfar och mormor. Oförglömliga jular, att få träffa syskon och kusiner på julafton med julklappar och verser, dopp i grytan, all julmat i det stora köket hos morfar och mormor. Enbuskar i hörnen, taklampor klädda med krusat papper, brinnade stearin och vaxljus överallt".

"- och så dagen därpå, tidig purrning för färd i släde till julotta i Barnarps kyrka".

"- Ja och så minns jag ju nyårsafton 1927! - Ett ljus brann för långt ner, tände eld på allt, kruspapper, glitter och julprydnader och hela huset brann ner.Vivas föräldrahem som brann ner till grunden nyårsafton 1927-1928.

"Jag vet inte men jag tror att ingenting räddades. Morfar och mormor hyrde en våning i Jönköping medan det nya huset byggdes. Alla inventarier försvann i lågorna. En del av de Keyska inventarierna från Linköping förvarandes på vinden och försvann men huvuddelen hade som väl var placerats i några stallutrymmen".
"Ganska fort byggdes det nya huset till morfar och mormor och vi firade julafton där igen. Det var naturligtvis inte bara vid jul och nyår vi syskon träffades. Många fina somrar firade vi hos moster Märta och morbror Eric. Jag minns också att vi var i Skälderviken, i Vejbystrand och senare hos dem i deras sommarhus i Mölle. Kontakten i Norrahammar oss syskon emellan minskades efterhand som åren gick. Morfar dog 1932 och mormor 1942. Nu hade också mina syskon efterhand bildat familj men den fina kontakten oss syskon emellan har fortsatt".

"När det blev Georg och Ivars tur köpte de med morbror Eric's hjälp Prästorps gård i Lagan som de under många år brukade tillsammans".

Georg och Ivar Key's gård Prästorp i Lagan

"Sedan när alla barn Hedenblad ock Key flugit ut ur boet flyttade moster Märta och morbror Eric till Spånhult där 1949 i samband med Mariannes bröllop detta kort togs på Spånhults trappa.Syskonen Key med makar, makor på Spånhults trappa 1949

(Nils Giöbel, Mac Key, Ivar Key, Gunnar von Bahr, Ann von Bahr, Stin Giöbel, Elisabeth Key, Theodor Tolstoy, Ull Tolstoy Georg Key, Ann-Marie Key, Maj-Britt Key, Johan Key)

"När jag skriver detta i mars 2002 är vi fyra syskon kvar; Mac och Ull båda över 90 år samt Ivar och jag".