Namn Född Avliden
Christina Maria Wiesel 18/3 1721 10/12 1765
Fader: Harald Wiesel
Häradshövding
1686 1749
Moder: Beata Kristina Bergenadler 1763
 
Farföräldrar: Magnus Wiesel
Kyrkoherde
1697
Farfarsföräldrar: Harald Almosius
Kyrkoherde
1617 1660
Morföräldrar: Arvid Bergman
Häradshövding, adl Bergenadler
Maria Beata Humle
1643 1729
Morfarsföräldrar: Håkan Joensson
Cecilia Weinheim
1607
1615
1666
1660