Namn Född Avliden
Charlotta Sofia Hammarberg 1769 4/1 1800
Fader: Carl Fredrik Hammarberg
Major, Degla
1721 1790
Moder: Margareta Sofia Reutercrona

1724

1769
 
Farföräldrar: Henric Hammarbergl
Hovrättspresident

Abela Juliana Silfersköld

27/9 1686

25/1 1768
Farfarsföräldrar: Gustav Hammarin
Generalauditör
Brita Henricsdotter

1653

1731