Namn Född Avliden
Charoline Wilhelmina Åberg 17/5 1804 1865
Fader: Per Georg Åberg
Assessor
10/2 1767 1843
Moder:
Styvmor:
Sofia Catarina Palmblad
Fr o m 9/2 1806
Ulrika Sofia Palmblad

1773

27/3 1778

1806

1855
 
Farföräldrar:

Martin Åberg
Godsägare
Margareta Christina Bråkenhielm

31/12 1731

1751

22/2 1810

1812
Farmorsföräldrar: Johan G Bråkenhielm
Fänrik
Margareta S. von Völschow
1719

1730
1777

1815
Farmorsfarsföräldrar: Hans Georg Bråkenhielm
Major
Christina Rossberg
1684 1737

1783
Farmorsfarfarsfar: Peder Bråk
Ryttmästare, adlad 1683
1646 1720
Morföräldrar: Carl Fredrik palmblad
krigskommisarie
Eva Fahlstedt
Mormorsföräldrar: Jacob Fahlstedt
Hovsekreterare
Hedvig Hertell
Mormorsmorfar: Herman Hertell
Med. doktor, från Riga
1679 1739