Namn Född Avliden
Carl-Fredrik Mac Key 27/3 1918 7/1 2008 Gift 22/6 1946
Gerd Alva Margareta Landfors 23/10 1926 29/4 2006
Chefsåklagare och kapten i terrängens reserv samt ställföreträdande civilförsvarschef i Skövde civilförsvarsdistrikt.
Adress: Lasarettsvägen 17
461 52 Trollhättan
1 John Lennart 21/1 1947 2/8 1965
2 Margareth Kathrine
Gift med Ulf Glad
Adress: Varpgatan 12
461 53 Trollhättan
1/1 1949
26/4 1957
  1 Johan Glad
Stockholm
4/12 1973    
  2 Anders Mac Key
Gift med Malin Mac Key (f Hallberg)
Adress: Sandhemsvägen 28
461 42 Trollhättan

anders.mackey@gmail.com
a.mackey@telia.com
10/2 1977
24/9 1974
  Gift 17/5 2003
    1 Anthon Erik Birger Mac Key 27/9 2005    
    2 Lilly Kathrine Mari Mac Key 26/9 2007    
  3 Lousie Mac Key
Adress:
Varpgatan 12
461 53 Trollhättan
9/9 1984    


Släktbilder Carl-Fredrik Mac Key (bilder från Tinna)