Namn Född Avliden
Carl Lennart Johan Key
Sjöofficer, kommandörkapten av 2:a graden
6/8 1898 22/11 1948
Ebba Louise Nordenadler
Dotter till jägmästare Arvid Herman Nordenadler, 1865-1944, och hans maka Ebba Carolina Magdalena Wester, 1864-1931, som var författarinna.
1901 1958
1 Carl Lennart Arthur
Journalist
Sambo med Gunilla Rosén
5/3 1928 28/11 2000
2 Gerd Ebba Louise
Gift Kullberg, äktenskapet barnlöst
2/7 1931 1954