Namn Född Avliden
Carl-Gustaf Teodor Follin
Överstelöjtnant vid A4 Östersund
Carl-Gustaf och Greta ägde villa på von Platensgatan 6 i Jönköping
18/8 1866 30/9 1947 Gift 14/10 1903
Greta Spånberg

26/12 1880 21/12 1953
1 Barbro Louise
Röda korset Stockholm
4/12 1905 24/12 1980
2 Anna Dorotheé
Gift med Einar Kjebon
Överstelöjtnant, direktör för Svenska Lastbils AB, KVO, RSO, HvGM, Frk 4kl msv, R TyskÖO, N Frk, DFrM 
21/1 1907
3/11 1902
3/11 1996
27/12 1986
1 Eva
Tandläkare, Lidingö
Gift med Lennart Kjessler
Omgift Nils Olof Christenson, död
1929
1 Helene
Gymnastikdirektör, projektledare Danderyd
Gift med Robert Brinkenfeldt
23/2 1958


12/11 1961
2 Sebastian 9/4 1991
2 Hans
Kommendörkapten, Lidingö
Gift med Christina Bong
13/9 1933

23/7 1939
20/4 2009
1 Martin
Advokat, Stockholm
Gift med Karin Carlsson
6/7 1967

2 Malin
Journalist, Stockholm
13/12 1973
3 Carl
Hortonom, Danderyd. Anställd vis statens växtskyddsanstalt
Gift med Brita Dagny Persson
Försöksledare
3/5 1908


6/1 1917
22/12 1987
4 Karin Margareta
Gift med Karl Erik Kärnekull
Civilingengör, VD Stockholm Nynäshamns Järnvägsaktiebolag
30/3 1911
25/1 1906

30/11 1987
1 Bo
Fil Mag Skandia Stockholm
Gift med Marianne Lagerström
Omgift med Ethel Andersson
12/5 1937
1 Hedvig 22/8 1965
1 Zacharias 21/8 1996
2 Gabriella 1/4 1998
2 Mats
Civilingenjör, Täby
Gift med Kerstin Andersson, skild
10/11 1939
1 Måns
Arkitekt, Stockholm
16/1 1965
2 Petter
Arkitekt, Stockholm
2/11 1966
3 Lars
Fil Kand, revisor, Stockholm
Gift med Britt Eklund, skild
7/5 1942

11/1 1943
1 Carl
Tandtekniker
6/8 1968
2 Sven
Försäkringstjänsteman
15/1 1971
3 Nils 10/12 1975
4 Ann
Resebyråtjänst
Gift med Jan Kriegsman, skild
2/5 1945
1 Anders
Fänrik vid KA 1
11/8 1976
5 Tage Emil
Överingenjör, ADDO, Facit Elektrolux, Malmö
Gift 23/11 1940 med Friherrinnan Ulla Åkerhielm af Margaretelund
18/8 1914


5/2 1916
1 Viveka
Boverket Karlskrona
Gift med Lolo Bellander
Omgift med Thomas Berntsson
Dir PBA Fastigheter
5/1 1942
1 Ulrika
Webdesigner
22/11 1967
2 Sofia
Konstnär
22/11 1967
2 Kerstin (Follin)
Gymnastikdirektör, Särö
Gift med Jan Broström, skild
Gift med Bengt Magnussson
Professor Oral Pat 1993
18/7 1943


16/7 1942
1 Linus
Doktorand teoretisk fysik
14/12 1967
1 Sander 8/9 1996
2 Josefin (Follin)
Förskollärare
20/5 1971
1 Julia 17/10 1995
2 William 12/9 1998
3 Carl-Gustaf Christer
Översättare, Malmö
16/10 1947
1 Alice 15/9 1984
6 Lennart
Major vid A9, tandläkare, Göteborg
Gift med Vera Wagner
14/4 1920

8/4 1923


1971
1 Peter Gustaf
Civilingenjör Volvo Göteborg
Gift med Bodil Lingemo, förskollärare
4/6 1945

4/7 1948
1 Therese 6/8 1978
2 Richard 25/2 1981
2 Marie Elisabeth
Specialisttandläkare, odint Dr Mölndal
13/5 1947