Namn Född Avliden
Hedvig Rääf i Småland 5/11 1838 12/8 1899
Fader: Leonard Fredrik Rääf i Småland, kammarjunkare 1786 1872
Moder: Jacquette Christina von Heijne 1801 1863
Farfar: Leonard Hindric Rääf, lagman 1745 1810
Farmor: Hedvig Charlotta Grönhagen 1756 1810
Farfarsfar: Adam Johan Rääf, utan tjänst 1705 1761
Farfarsmor: Brita Margareta Oldenburg 1717 1795
Farfarsfarfar: Lindorm Rääf, löjtnant 1668 1710
Farfarsfarmor: Elisabeth Stråhle av Sjöared 1783
Farfarsfarfarsfar: Jöns Rääf, kapten 1627 1689
Farfarsfarfarsmor: Anna Rosenqvist af Åkershult
Farfarsfarfarsfarfar: Bengt Rääf, utan tjänst 1664
Farfarsfarfarsfarmor: Britta Rutencrantz
Morfar: Georg Leonard von Heijne, major 1771 1851
Mormor: Christina von Lingen 1780 1840
Morfarsfar: Georg Fredrik von Heijne, ryttmästare 1742 1776
Morfarsmor: Margareta Charlotta Rääf 1750 1832
Morfarsfarfar: Georg Elias von Heijne, löjtnant 1717 1777
Morfarsfarfarsfar: Georg von Heijne, överste 1696 1756
Morfarsfarfarsmor: Anna Maria Adelberg 1698