Namn Född Avliden
Jan Ivar Mac Key 29/8 1947  
Ingrid Margareta Rosenberg 3/3 1949
Lantbrukare, civilingenjör, äger del i Prästorps gård i Lagan som han brukar. Tillsammans med Göran Hasselgren brukar han även gården Huliekrok.
Gift 11/6 1982 med Ingrid Margareta Rosenberg, förskollärare, dotter till distriktchef Erik Rosenberg och hans maka Ebba Maria Fürst, född 4/4e 1921

1 Magnus Georg Mac 20/10 1982
2 Gustav Erik Mac 14/10 1990