Namn Född Avliden
Kenneth  Mac Key 9/11 1945  
Eva Ann-Christine Oscarsson 10/1 1953
Säljare, gift 22/7 1978 med Eva Ann-Christine Oscarsson, dotter till järnvägstjänsteman Hans Oscarsson och hans maka Greta Margit Ingeborg Nilsson, född 21/7 1930.
Kenneth och Ann-Christine bor i Alvesta
1 Anna 6/4 1979