Namn Född Avliden
Lennart Mac Key
Civilingenjör, anställd vid Volvo Information Technology i Skövde
Gift med Dagmar Klint 1985 -2000
Löneassistent, dotter till Sten Klint (banktjänsteman)
och hans maka Karin Dahlin (adjunkt) Nyköping
Äktenskapet upplöst.

Adress:
Parkgatan 24C
521 43 Falköping
0730-274672
lennart.key@telia.com    

 
2/8 1950


2/7 1953
1915
1914
1995
1997
1 Julia Lovisa 26/5 1987
2 Johanna Cecilia 31/1 1989
3 Sven Jesper Mac 13/7 1990