Namn Född Avliden
Margareta Johansdotter Drangel 1687 1734
Fader: Johan Drangel, häradsfogde 1658 1729
Moder: Anna Bruun
 
Farföräldrar: Bo Andersson
Regementsskrivare Östgöta Kavalleriregemente.
1715
Maria Rhös 1628
Släkten Drangel anses härstamma från Livland