Namn Född Avliden
Magnus Viggo Mac Key 19/2 1944 Gift 1973
Ingrid Ulla Margareta Holmqvist 30/4 1946

Magnus Key, civilingenjör, anställd vid JM AB, först i Luleå och fr om 1985 som vVD vid huvudkontoret i Stockholm, gift 1973 med Ulla Holmqvist, utbildad sjuksköterska, numera egen företagare, dotter till Nils Arne Holmqvist, född 22/10 1910 i Askersunds församling och hans maka Bertha Emelia Eklund, född 14/10 1916 i Hammars församling i Närke. Magnus och Ulla äger villa på Lidingö och sommarställe i Grundsund, Bohuslän.

Adress:
Bergsvägen 2, 181 31 Lidingö
08-7319695, 08-7828708
Ulla Key 0709-609596
magnus.key@telia.com

1 Johan Henrik Mac
Malin Andersson
22/5 1973
2 Nils Jacob Mac
Civilingenjör
Adress:
Odenvägen 12, 181 32 Lidingö
08-7659192
jacob_key@yahoo.se
7/10 1974