Namn Född Avliden
Einar Stig Ernst Karl Leonard (Pard) Key
Distriktchef i södra Sverige för Wikman & Malmkjell, Stockholm 1962-1983
Delägare i S. Wennerholms Maskin AB, Halmstad 1983-1990
Eget företag ELLKA Maskin AB, Bjärred 1990-2002
24/12 1930 Gift 1957
Anna Ulrika Viktoria Quensel
Var chefssekreterare, dotter till Conrad Quensel 1901 - 1977, och hans maka Margareta Norberg 1909 - 1973.
Leonard och Ulrika bor sedan 1989 i Bjärred.
Adress:
Norra Promenaden 3a
222 40 Lund
046 - 29 47 79

leonard.key@telia.com
ulrika.key@telia.com

21/3 1935
1 Susan Margareta
Inramningsdesigner GCF, Key Creation
Adress:
Regeringsgatan 70d, 1 tr
111 39 Stockholm
08 - 20 29 92
070 - 764 52 56
www.keycreation.se
susan@keycreation.se
1/9 1958
2 Helen Ulrika
Marketing Projekt Mgr Sony Ericsson
Barn med fd make Per-Erik Westin
helen.key@sonyericsson.com
6/4 1961
1 Karl Oskar Key Westin 1/8 1987
2 Erik Gustav Key Westin 19/9 1988
3 Margit Kerstin Louise
Civilekonom,
gift med Peppe Hedberg, Advokat
Adress:
Bokstigen 6
181 47 Lidingö
0709-432222
louisekeyhedberg@hotmail.com
28/5 1967

27/1 1968
1 Ulf Karl Wilhelm Gustav 8/3 2000
  2 Nils Otto Johan Henrik 8/10 2002    

Familjebilder