Släkten Spånberg

Sven Jönsson - 1702
Hammarsmed i Barnarps socken, Småland
Sven Svensson 1660 - 1726 Faktoriepipsmed och kyrkvärd i Lilla Spånhult, Barnarps socken
Brita Olofsdotter
Jonas Spånberg 1694 - 1767 Faktoriesmedmästare i Lilla Spånhult
Margareta Jonsdotter Duse
Jöns Spånberg 1725 - 1805
Faktoriesmed i Lilla Spånhult
Sven Spånberg 1758 - 1802
Faktoriesmed i Lilla Spånhult
Jonas Spånberg 1787 - 1845
Mästersmed i Lilla Spånhult
Sven Johan Spånberg 1814 - 1875
Godsägare på Lilla Spånhult

Johan Wilhelm Spånhult 1843 - 1905

Carl Emil Bernhard Spånberg 1852 - 1931

Sven Gunnar Spånberg 1872 - 1938
Bruksägare Ankarsrums bruk
Jonas Spånberg 1908 -
VD Ankarsrums bruk

Kuriosum: Johan Wilhelm Spånberg var svåger till polarballongfararen S.A. André och bidrog ekonomiskt till ballongfärden 1897.