Namn Född Avliden
Viva Spånberg 3/3 1884 20/5 1920
Fader: Carl Emil Bernhard Spånberg 1852 1931
Moder: Anna Maria Lyckberg 1860 1942
 
Farföräldrar: Sven Spånberg
Godsägare
1814 1875
Christina Margareta Johansson 1814 1895
Farfarsföräldrar: Jonas Spånberg
Mästersmed
1787 1845
Anna Sara Norlin
Morföräldrar: Fredrik Lyckberg
Hovrättsnotarie
1818 1888
Maria Eneman
Från Öland
1825 1918