Namn Född Avliden
Carl Wilhelm Henry Key
Med dr och överläkare vid den nystartade ögonkliniken i Falköping, som han 1941 tvingades lämna i förtid sedan hans synförmåga allvarligt försämrats. Han var även regementsläkare.
9/2 1896 22/12 1953
Gift 1: Margit Nordlindh
Margit var dotter till Civ ing till Ernst Nordlindh 1867-1938 och hans maka Siri Torstensson.
25/9 1900 8/12 1998
Gift 2: Gunborg von Essen
Äktenskapet barnlöst
19/12 1910 2/11 1956
1 Siri Kerstin Margaret
Gift Hård af Segerstad
18/6 1928 18/2 1994
1 Carl Magnus Gunnar 27/2 1953 21/5 2002
2 Julia Elisabeth Margit 29/4 1955
3 Mary Anne Kerstin 23/12 1960
4 Carl Johan 13/7 1962 1990
2 Einar Stig Ernst Karl Leonard (Pard) 24/12 1930