Namn Född Avliden
Ernst Axel Henric Key
Professor i patalogi
25/10 1832 27/12 1901 Gift 2/8 1863
Selma Charlotta Godenius 26/8 1843 1916
1 Carl Axel Helmer
Gift Märtha Börjesson
26/4 1864 1939
2 Ebba Carolina Charlotta 1866 1876
3 Selma Elise
Gift Ljunggren, lasarettsläkare
30/12 1867
4 Thyra Maria 1869 1870
5 Thyra Ingeborg
Gift Qvensel, prof Med. doktor
1/4 1871 1955
6 Einar Samuel Henrik
Prof, Med doktor
Gift Anna Lidén, äktenskapet barnlöst
14/12 1872 1954
7 Thorsten Arthur Ragnar 1874 1876
8 Dagny Astri Maria 1887