Namn Född Avliden
Fredrik Key 20/7 1720 20/4 1793 Gift 1769
Lovisa Christina Nordenflycht (född Elertz) 28/5 1744 7/11 1819
1 Carl Fredrik
Gift med Beata Maria Sundewall
13/2 1772 1817
2 Lovisa Christina 11/10 1774 4/5 1847
3 (En dotter)
Om Windögrenen se Ellen Keys "Minnen av och om Emil Key" (Stockholm 1915 - 1917, Bonniers)