Namn Född Avliden
Carl Leonard Key
Överstelöjtnant
5/9 1869 25/12 1920 Gift 3/1 1895
Märta Scharp 1872 1909
1 Carl Wilhelm Henry
Gift 1. Margit Nordlindh, 2. Gunborg von Essen
9/2 1896 22/12 1953
2 Carl Lennart Johan
Gift Nordenadler
6/8 1898 22/11 1949